Vrijwiliggersbeleid

Aannamebeleid vrijwiligers Geoffrey Berens Karate Academy 

Onze vrijwilligers zullen voorafgaand aan hun aanstelling een startgesprek / sollicitatiegesprek krijgen. Een belangrijk onderdeel van dit gesprek is het bespreken van onze gedragscode mbt de omgang met elkaar en natuurlijk onze leden.

Het hiervoor opgestelde document zal door alle vrijwilligers ondertekend dienen te worden voordat zij als vrijwilliger van onze vereniging actief kunnen zijn. 

Daarnaast wordt met elkaar besproken welke rol(en) de aan te stellen vrijwilliger zal gaan vervullen. Hierbij is het ons voornemen om in overleg te zoeken naar hoe de specifieke kwaliteiten en expertise het beste benut kunnen worden voor Geoffrey Berens Karate Academy.

Indien er een goede match blijkt te zijn tussen de wensen en behoeften van Geoffrey Berens Karate Academy en een vrijwilliger zal er een VOG aangevraagd worden. Zodra de VOG goedgekeurd en ontvangen is, kan de vrijligger starten met zijn / haar functie.

Het bestuur, 

Geoffrey Berens Karate Academy