Over ons

Geoffrey Berens Karate Academy is in augustus 2016 officieel opgericht als een vereniging bij de KVK. Ons bestuur bestaat uit 3 bestuurders: een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Op de pagina ‘bestuur’ worden onze bestuursleden aan u voorgesteld.

Wij werken met een vast team van docenten, waarvan wij 1 hoofdleraar (Sensei in het Japans) hebben en een aantal vaste assistenten die in (kunnen) vallen indien nodig. De docenten worden ieder apart voorgesteld op de pagina ‘Docenten’ en hechten veel waarde om een bijdrage te leveren aan alles waar onze Geoffrey Berens Karate Academy voor staat.

Wij zijn gestart met het verzorgen van lessen waarbij drie zaken centraal staan als uitgangspunt: Plezier, Respect & Ontwikkeling! Deze drie zaken houden direct en indirect met elkaar verband en hieronder liggen wij onze kernwaarden verder toe.

 

Plezier

Wij zijn ervan overtuigd dat plezier tijdens het trainen een positief effect heeft op de leercurve en bijdraagt om op lange termijn te blijven karate. Om me plezier te kunnen trainen het belangrijk dat er een prettige en veilige sfeer is tijdens de lessen waar het gestimuleerd wordt om fouten te mogen maken tijdens het leerproces: Een van ‘s-werelds beste basketballers aller tijden verwoorde dit perfect: ‘I failed over and over and over again, that’s why I succeeded!’

Respect

Om de gewenste veilige leeromgeving te creëren is Respect voor elkaar essentieel. Hierbij is ons uitgangspunt: “Behandel een ander zoals jij door een ander behandeld wilt worden!” Als iedereen dit in acht neemt bij zijn / haar gedrag kan iedereen zichzelf zijn en daardoor iedere les opnieuw met een fijn gevoel naar de les toe komen en behouden tijdens en na de les!

Ontwikkeling

Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen ontwikkelen en wij zetten ons in om onze leden, van ‘jong tot oud’ de kans en mogelijkheden te bieden om zichzelf als karateka, maar zeker ook als persoon te kunnen ontwikkelen. In onze sport en lesmethodes wordt naast fysieke en sportspecifieke ontwikkeling ook veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, zoals: (Zelf)vertrouwen, (Zelf)beheersing, Doorzettingsvermogen & Discipline. Door deze persoonlijke ontwikkeling hebben onze leden een leven lang profijt van onze trainingen en lessen!